Privacy Verklaring

 

Vastleggen van persoonsgegevens
Soluti legt enkel persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk.
Wij leggen geen zgn. bijzondere kenmerken vast.
Wij leggen ook de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiële systemen.
Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het betreffende werk.

Communicatie
Indien u per email of op andere wijze een bericht naar ons verzend cq telefonisch contact met als doel een informatie-aanvraag over de producten of diensten van Soluti, slaan wij deze gegevens maximaal 6 maanden op, tenzij u besluit om na de informatie-aanvraag klant te worden, en geeft u ons het recht u meerdere keren te contacteren ten einde u een offerte te geven.
Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het ons mogelijk om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
Indien u ons aangeeft niet meer te wensen te worden benaderd zullen wij uw aanvraag verwijderen uit ons systeem.

Indien u klant wordt slaan wij de volledige correspondentie op. Er zit geen maximum aan deze opslagperiode, doch u kunt na minimaal 1 jaar na het beëindigen van de overeenkomst een verzoek indienen om de gehele correspondentie te vernietigen. Soluti zal dan ingaan op uw verzoek, doch daarmee verliest u wel alle rechten om een traject aan te gaan tegen Soluti wegens het niet voldoen aan de overeenkomst cq andere gemaakte afspraken.
Doel van deze opslag is het correct uitvoeren en naleven van de overeenkomst tussen Soluti en haar klanten.

De gegevens welke Soluti opslaat zijn:

  • De informatie-aanvraag
  • Alle emailcommunicatie
  • Gegevens welke de klant aan Soluti verstrekt via het factuurformulier

Soluti zal nimmer persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, tenzij dit is ten einde een opdracht correct uit te voeren (in dat geval heeft Soluti met deze derde partij een zgn. verwerkingsovereenkomst), of indien zij zich hiervoor wettelijk verplicht voelt. Soluti heeft wel het recht gegevens te verstrekken, doch enkel van haar klanten, aan partijen welke wettelijk onderdeel zijn van Soluti.

Analytische cookies
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ingestelde bewaartermijn: 14 maanden.

Tracking cookies
De third party Facebook pixel zorgt ervoor dat wij u, indien u bij Facebook  bent ingelogd, relevante advertenties op Facebook kunnen tonen en het resultaat kunnen meten. De precisie van de metingen en werking worden bepaald door de privacy-instellingen van uw Facebook account. Bewaartermijn: 2 jaar.

Salesfeed
De cookies die door SalesFeed worden geplaatst en de andere door SalesFeed gebruikte technieken en software, zijn niet gericht op het identificeren van natuurlijke personen. De technieken worden alleen ingezet om anonieme statistieken te genereren over herkomst en gedrag van organisaties die een website bezoeken. De SalesFeed software plaatst twee first party cookies.

  • Een sessie cookie, om bezoeken waarin meerdere pagina’s worden bezocht, goed te kunnen registreren.
  • Een gebruikers cookie, voor een statistiek over het aantal verschillende browsers (“bezoekers”) die vanuit een organisatie uw website bezoeken.

De gebruikers cookie wordt niet ingezet om natuurlijke personen te identificeren of te herkennen en er worden geen persoonsgegevens aan gekoppeld.
De SalesFeed software plaatst geen third party cookies, ook wel marketing of tracking cookies genoemd.

Soluti kan, met in achtneming van de telecommunicatiewet, email, whatsapp of een telefonisch bericht sturen naar via Salesfeed verzamelde bedrijfsgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of u te waarschuwen wanneer een cookie wordt opgeslagen. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -diensten, op onze en de aangesloten websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Links naar andere websites
Op onze website tref je links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd of van bij ons aangesloten leden zijn, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Privacyrechten
Soluti neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met:

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. U kunt dat kenbaar maken door te schrijven naar .
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw eigen computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.